16/10/16

31 días de Halloween. Día 16 31 Halloween days. Day 16

¿Qué recipiente usas para pedir caramelos en Halloween? / Which bag do you use for treack or treat?Este caldero de bruja

This witch cauldron